Toekomst van de digitale democratie

//

Ontwerp voor Netwerk Democratie
in opdracht van Democratie in Actie

//

netdem.nl/dia-dialoog

Project

Waar willen we over vijf jaar zijn met digitale democratie? In de publicatie DiA Dialoog: De toekomst van de Digitale Democratie worden ambities benoemd en daarmee wordt een stip aan de horizon gezet. En, niet onbelangrijk, de publicatie beschrijft de stappen die we nu moeten gaan zetten om daar te komen. De acties en ambities werden geformuleerd door zo’n veertig experts op het gebied van digitale participatie. Tool-ontwikkelaars, beleidsmakers, academici en vertegenwoordigers uit het middenveld kwamen op 30 september 2021 in Pakhuis de Zwijger bij elkaar. Met de multidisciplinaire samenstelling werden verschillende perspectieven op digitale democratie bijeengebracht. De belangrijkste uitkomsten uit die gesprekken zijn in deze publicatie opgetekend.

Design

Opmaak volledig in de huisstijl van Democratie in Actie.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
andere projecten…