Pilot Digitale Participatie in Friesland

//

Ontwerp voor Democratie in Actie, Netwerk Democratie, provincie Friesland

//

netdem.nl/pilot

Project

Om Friese overheidsorganisaties kennis te laten maken met de mogelijkheden van digitale participatie organiseerde de provincie Fryslân vijf Leerateliers in samenwerking met Democratie in Actie (DiA). Aan de Leerateliers deden vertegenwoordigers van vijftien gemeenten, een sociaal planbureau en één waterschap mee.Netwerk Democratie werkte mee als kennispartner en schreef het naslagwerk Digitale participatie in Fryslân. In dit naslagwerk is de kennis van de Leerateliers gebundeld. Het biedt een overzicht van de verschillende aspecten van digitale democratie. Bij alle onderwerpen die aan bod komen, wordt verwezen naar externe bronnen. In de afgelopen jaren zijn veel kennisdocumenten en leermaterialen verschenen over digitale participatie. Een deel daarvan is in dit naslagwerk opgenomen voor verdere verdieping.

Design

Een prettig leesbaar document met een serieus thema, maar dan niet in de stijl van een serieus rapport. Een nette opmaak die verenigbaar is met de identiteit van alle drie de deelnemende partijen zonder dat de huisstijl van een van deze partijen de overhand krijgt.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
andere projecten…