Het politieke spel

//

Ontwerp voor bureau Common Ground
in opdracht van de gemeente Amsterdam

//

commonground.nl/hetpolitiekespel

Project

Het Politieke Spel is een lessenserie voor het vak Burgerschap op het MBO. Deze lessenserie wil de kloof tussen mbo’ers en de politiek dichten en jongeren met een beroepsopleiding meer politiek zelfvertrouwen geven. Het lesprogramma bestaat uit 8 lessen, een handleiding voor docenten en hand-outs voor de studenten. Als docent geef je de lessen van het Politieke Spel en organiseer je een bijeenkomst voor studenten en politici, een zogeheten Town Hall. In de pilot is gekozen voor de gemeentelijke politiek, en zijn kandidaat-raadsleden van de Amsterdamse gemeenteraad bij het programma betrokken.

Design

Een opdracht met een duidelijke vooraf bepaalde richting wat betreft de vormgeving: stoere, vette en solide typografie aangevuld met illustraties en iconen gebaseerd op een helder silhouet. Een gedempt kleurenpalet waarbij contrasterende kleuren in het oog springen.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
andere projecten…