Provinciedeal Digitale Democratie Zuid-Holland

//

Ontwerp voor Democratie in Actie, Netwerk Democratie, provincie Zuid-Holland

//

netdem.nl/provinciedeal

Project

Van 2018 tot eind 2021 was Democratie in Actie het samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Na Groningen is Zuid-Holland de tweede provincie waar een Provinciedeal Digitale Democratie van start gaat. Acht gemeenten, een waterschap en de provincie delen hier met behulp van Democratie in Actie onder meer kennis en ervaring met het digitale participatieplatform OpenStad. Democratie in Actie verbindt op verschillende plekken in Nederland decentrale overheden met elkaar en met experts om de mogelijkheden rondom digitale participatie te verkennen.

Design

Een prettig leesbaar document met een serieus thema, maar dan niet in de stijl van een serieus rapport. Een nette opmaak die verenigbaar is met de identiteit van alle drie de deelnemende partijen zonder dat de huisstijl van een van deze partijen de overhand krijgt.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
andere projecten…